Bydgoszcz, Polska

Logistics

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz
Zakres (ścieżki, specjalności):
Polityka Prywatności