Dęblin, Polska

Lotnictwo i kosmonautyka

Aviation and Space Science

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: law.mil.pl/index.php/pl/

Dodatkowe informacje

Lotnictwo i kosmonautyka - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Wiedza ta, w odniesieniu do wszystkich prowadzonych specjalności, powinna obejmować nowoczesne technologie i środki informacyjne oraz wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych.
.
Lotnictwo
Lotnictwo – ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi (samoloty, śmigłowce, szybowce, balony i drony). Lotnictwo dzieli się na cywilne (transportowe, sportowe, gospodarczo-usługowe) i wojskowe.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności