Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Oceanotechnika

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Oceanotechnika - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, nauk technicznych – w zakresie budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych – oraz z ekonomii, organizacji produkcji i marketingu. Absolwenci przygotowani są do pracy między innymi w stoczniach produkcyjnych; stoczniach remontowych, zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym, biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich, siłowniach jednostek pływających i innych obiektów morskich, placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego, przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów administracji morskiej i nadzorze technicznym oraz portach i terminalach.
Oceanotechnika
Oceanotechnika (ocean + technika, gr. okeanós - grecki mityczny bóg wód oraz technikós - wykonany zgodnie ze sztuką) - interdyscyplinarna dziedzina techniki i nauk ścisłych zajmująca się badaniem i opracowywaniem metod eksploatacji i eksploracji mórz i oceanów. Nauka ta obejmuje środki techniczne oraz umiejętności służące do wykorzystania morza i jego zasobów.
Polityka Prywatności