Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
tylko uczelnia
Szczecin, Polska

Technologie systemów bezzałogowych

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Uruchomienie specjalności technologie systemów bezzałogowych wynika z dynamicznego rozwoju technologii jednostek bezzałogowych (drony). Studenci tej specjalności będą mieli przede wszystkim doskonałe rozeznanie w obszarze systemów komputerowych, które umożliwi im zarządzania nowoczesnymi systemami bezzałogowymi stosowanymi w różnych środowiskach, oraz wiedzę techniczną i znajomość nowoczesnych technologii. Program nauczania uwzględnia szczegółową wiedzę z zakresu elektroniki i automatyki, która absolwentom pozwoli na przeprowadzanie samodzielnej diagnostyki, napraw i montaż sprzętu, a także projektowanie systemów wspomagania nawigacji
Polityka Prywatności