Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
tylko uczelnia
Szczecin, Polska

Żeglarstwo morskie

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Nawigacja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Specjalność żeglarstwo morskie udoskonala program kształcenia na kierunku nawigacja. Jej wprowadzenie wynika z potrzeby przygotowania specjalistów, mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych. Szczególny nacisk w zdobywaniu tego typu kwalifikacji będzie położony na kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa morskiego. Studenci tej specjalności będę mieli dodatkowe przedmioty specjalistyczne, m.in. teorię i budowę jachtów, bezpieczeństwo w żeglarstwie, porty jachtowe i mariny, meteorologię dla żeglarzy. Absolwenci będą posiadali umiejętności konieczne m.in. do organizowania komercyjnych rejsów wycieczkowych. Specjalność zostanie uruchomiona po uzyskaniu zgody właściwego ministra.

Przykłady zawodów

Prowadzi obsługę nawigacyjną i eksploatacyjną statku; przygotowuje i nadzoruje prace przeładunkowe; organizuje i nadzoruje pracę podległej mu załogi, zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych, krajowych, instrukcji armatora i dobrej praktyki morskiej.

Dodatkowe informacje

Żeglarstwo
Żeglarstwo – dyscyplina sportów wodnych, rodzaj turystyki lub rekreacji, a także forma szkoleń – zarówno dla późniejszych marynarzy, oficerów i kapitanów jednostek, jak i jako tzw. szkoła charakterów dla młodzieży. Żeglarstwo uprawiane jest na jednostkach pływających napędzanych siłą wiatru za pośrednictwem żagli. W dawnym znaczeniu również odmiana transportu.
Żeglarstwo
Żeglarstwo to sport, w którym nie widziałem nigdy żadnych rękoczynów. Wszystko rozstrzyga się na wodzie. A tam jest walka na noże – full contact. Dlatego wyścigi obserwują sędziowie, których zadaniem jest rozstrzyganie spornych sytuacji. Załoga musi pracować perfekcyjnie i zawodowo, a na brzegu nie musimy się lubić, nie musimy nawet ze sobą rozmawiać.
Autor: Karol Jabłoński
Polityka Prywatności