Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Eksploatacja terminali kontenerowych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Logistyka
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwenci specjalności eksploatacja terminali kontenerowych ukończą studia z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do operacyj­nego zarządzania w ra­mach wybranych podmiotów gospodarczych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Będą przygotowani do zarządzania terminalami, kierowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludz­kich i materialnych.
Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.
Polityka Prywatności