Szczecin, Polska

Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: rekrutacja.am.szczecin.pl/pelna-oferta-kierunkow/

Dodatkowe informacje

Diagnostyka
diagnostyka medyczna
Polityka Prywatności