województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Elektroautomatyka okrętowa

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Elektrotechnika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera oraz zdobywa wiedzę pozwalającą zajmować stanowisko oficera elektroautomatyka na statkach floty handlowej oraz podejmować pracę inżyniera w przedsiębiorstwach lądowych. Absolwenci tej specjalności są obecnie najbardziej poszukiwanymi i najlepiej opłacanymi specjalistami zatrudnianymi na statkach armatorów polskich i zagranicznych.

Przykłady zawodów

Sprawuje funkcje kierownika statkowej służby elektrycznej w celu utrzymania w gotowości eksploatacyjnej statkowych urządzeń elektrycznych przez ich konserwację, naprawy i nadzór nad obsługą zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi i krajowymi oraz instrukcjami armatora.
Polityka Prywatności