Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Technika rolnicza i leśna

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek o charakterze techniczno-rolniczym, łączący wiedzę techniczną z wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i ekologii. Student zdobywa wiedzę specjalistyczną konieczną do formułowania i rozwiązywania współczesnych i przyszłych problemów techniki dotyczącej produkcji płodów rolnych, zabezpieczania ich jakości podczas przechowywania i przetwarzania w zakładach przemysłu rolnego. Posiada wiedzę, którą może wykorzystać w dziedzinie mechanizacji produkcji zwierzęcej i leśnej.

Absolwent znajduje pracę w zakładach produkcyjnych związanych z przemysłem leśnym, w sektorze energetycznym, stacjach obsługi maszyn rolniczych, szkolnictwie, ośrodkach badawczo-rozwojowych. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu agrobiznesu.

Ocena programowa PKA

Data: 2011-07-07
Ocena: pozytywna
Technika rolnicza i leśna - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
Technika
Technika (z gr. technē (τέχνη) – sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność) – dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Słowo technika oznacza też same urządzenia techniczne. Pojęcie techniki jest często mylone z technologią, czyli wiedzą o wytwarzaniu, z użyciem środków technicznych lub przy ich wykorzystaniu.
Technika
Sztuka czy technika nie są niezależnymi siłami, ale jedynie wykorzystaniem sił natury w określonym celu.
Autor: John Stuart Mill
Technika
Moda damska była zawsze najdroższą techniką opakowania.
Autor: Ambrose Bierce
Technika
Braku wyobraźni nie zastąpi doskonała technika.
Autor: Mieczysław Jastrun
Polityka Prywatności