Olsztyn, Polska

Technologia produktów roślinnych

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Technologia
Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).
Technologia
Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo.
Autor: Albert Einstein
Technologia
Człowiek zapomina, że wysoka technologia nie wyklucza wierzeń religijnego typu.
Autor: Stanisław Lem, Fiasko
Technologia
Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii.
Autor: Arthur C. Clarke
Polityka Prywatności