Olsztyn, Polska

Applied Ichthyology

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Rybactwo
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności