województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Roślinne surowce kosmetyczne i dietetyczne

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Ogrodnictwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności