Olsztyn, Polska

Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Zootechnika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Profilaktyka
profilaktyka zdrowotna
Rehabilitacja
Rehabilitacja medyczna – usprawnianie osób niepełnosprawnych
Polityka Prywatności