Olsztyn, Polska

Doradztwo na rynku nieruchomości

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Polityka Prywatności