Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Садоводство

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności