Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Bezpieczeństwo Żywności

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent kierunku bezpieczeństwo żywności posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia człowieka oraz nauk przyrodniczych, weterynaryjnych i technologicznych. Zna procesy produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (w tym żywności ekologicznej) oraz możliwości genetycznego i środowiskowego kształtowania jej jakości. Zna zasady i technologię produkcji oraz przetwarzania pasz, i ich wpływu na jakość żywności oraz biologiczne, chemiczne i fizyczne zagrożenia w produkcji i pozyskiwaniu surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i w procesach ich przetwarzania.