Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Agroturystyka

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Rolnictwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
wyboru specjalności po 4 semestrze Absolwenci otrzymują nie tylko gruntowną wiedzę z zakresu rolnictwa, ale również szeroką wiedzę na temat organizacji prawidłowego wypoczynku w środowisku wiejskim. Ma to niebagatelny wpływ na efekty ekonomiczne produkcji rolniczej i zdrowie społeczeństwa.

Dodatkowe informacje

Agroturystyka
Agroturystyka – forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi.
Polityka Prywatności