Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Agronomia

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Rolnictwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
wyboru specjalności po 4 semestrze Absolwent tej specjalności uzyskuje poszerzoną wiedzę przyrodniczą głownie z zakresu produkcji roślinnej, jak też technologiczną i techniczną. Poznaje metody analizy ekonomicznej, zarządzania oraz zasady organizowania działalności gospodarczej. Dysponuje wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Ma opanowane dwa języki obce oraz ma zasób wiedzy humanistycznej z zakresu socjologii, etyki, historii wsi i rolnictwa. Te wszystkie umiejętności w połączeniu ze znajomością metodyki badań, wykorzystania systemów operacyjnych i obsługi baz danych umożliwiają podjęcie pracy nie tylko w rolnictwie, ale i w wielu innych działach gospodarki i administracji samorządowej.

Dodatkowe informacje

Agronomia
Agronomia (z gr. agronomos = zarządzający majątkiem) – termin określający całość teoretycznej i praktycznej wiedzy o rolnictwie łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem. Wraz z rozwojem nauk rolniczych zakres agronomii uległ zawężeniu do uprawy roli i roślin.
Polityka Prywatności