województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Pszczelarstwo w agroekosystemach

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: up.lublin.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności