Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Manager produktu i sprzedaży

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Towaroznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność wyróżnia się interdyscyplinarnym charakterem dzięki połączeniu wiedzy z zakresu towaroznawstwa z zarządzaniem sprzedażą i handlem. Kształcimy na niej managerów aktywnie uczestniczących w każdym etapie cyklu życia produktu - począwszy od rozpoznania potrzeb klientów i projektowania produktu, tworzenia opakowań, kreowania marki, poprzez produkcję, promocję i handel, aż do etapu jego utylizacji.
Polityka Prywatności