Kraków, Polska

Agroekonomia

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3358
Studia I stopnia na stronie URK:
oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Kontakt:

Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 34
Polityka Prywatności