Kraków, Polska

Biogospodarka

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-03-25
inne oceny

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności