Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Fotonika

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Fotonika to dziedzina techniki ze styku optyki, elektroniki i informatyki. Jej tematyka dotyczy urządzeń, które wykorzystują promieniowanie optyczne, czyli światło, podczerwień lub promienie UV do przynoszenia, magazynowania lub pozyskiwania informacji. Zaletą takich rozwiązań nad elektroniką jest niewątpliwie brak interakcji światła z materiałami niebezpiecznymi a także niezwykła szybkość przenoszenia informacji. Sprawia to, że ewolucja znanej nam techniki będzie podążać w kierunku rozwiązań fotonicznych. Specjaliści z tej dziedziny już dzisiaj są poszukiwani przez koncerny wysokich technologii.
 
Studia na kierunku Fotonika obejmują szeroki wachlarz właściwości światła i jego zastosowania w technice. Począwszy od fotografii klasycznej i cyfrowej, obiektywów i teorii aberracji, przez techniki rejestracji i wyświetlania obrazów trójwymiarowych, czujniki światłowodowe, po holografię i projektowanie nowych materiałów fotonicznych, program studiów daje absolwentom gruntowną wiedzę i potrzebne umiejętności w każdej dziedzinie współczesnej Fotoniki a także, co może ważniejsze, pozwala projektować nowe rozwiązania i technologie przyszłości. W programie studiów nie brakuje również zaawansowanych technik programowania zarówno w zakresie symulacji zjawisk fizycznych i parametrów technicznych jak i kontroli urządzeń i systemów optoelektronicznych a także algorytmów rozpoznawania obrazu i kodowania sygnałów. Duża część programu jest poświęcona zagadnieniom współczesnej elektroniki wspomaganej komputerowo.
 
Studia I stopnia na kierunku Fotonika prowadzone na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Kontynuacja przygody z Fotoniką dla Absolwentów tego kierunku możliwa jest między innymi na studiach II stopnia na tym samym Wydziale na kierunku Fizyka Techniczna w specjalności Fotonika lub Informatyka optyczna, które w ciągu 3 semestrów pozwolą uzyskać tytuł zawodowy magistra inżyniera.
Fotonika
Fotonika to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, łącząca dokonania optyki, elektroniki i informatyki w celu opracowywania technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne (oprócz radiowego) do przenoszenia i przetwarzania informacji.
Polityka Prywatności