Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Chłodnictwo i klimatyzacja

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Energetyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne

Dodatkowe informacje

Chłodnictwo
Chłodnictwo – dział techniki zajmujący się odprowadzaniem ciepła ze środowiska chłodzonego w celu uzyskania i utrzymania temperatur niższych od temperatury otoczenia. Ma największe zastosowanie w utrwalaniu żywności.

Studia w Polsce
WSSIP_220.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności