Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-11-23
inne oceny
Perspektywy zawodowe:
  • Przemysł motoryzacyjny.
  • Przemysł automatyki i sterowania.
  • Przemysł robotyki.
  • Przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego.
  • Firmy z innych gałęzi gospodarki (transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo).
  • Praca związana z projektowaniem, produkcją, użytkowaniem, obsługą i nadzorem

Dodatkowe informacje

Mechatronika
Mechatronika – dziedzina nauki, technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201430
rok 201536
rok 201640
Liczba absolwentów
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201460,0%
absolwenci z roku 201541,7%
absolwenci z roku 201665,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201460,0%53,3%
absolwenci z roku 201538,9%5,6%
absolwenci z roku 201662,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2,5%4,4%1,5%
w II roku0,6%1,6%
w III roku0,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,170,910,16
w II roku0,030,53
w III roku0,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,5018,11
absolwenci z roku 20158,6712,96
absolwenci z roku 20164,794,89
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,3%26,7%3,3%
abs. z roku 201552,8%33,3%5,6%
abs. z roku 201650,0%37,5%2,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca33,6%40,0%40,6%
umowa o pracę14,7%26,4%32,1%
samo­zatrudnienie3,3%5,6%2,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 690 zł2 355 zł3 208 zł
w II roku3 728 zł3 896 zł
w III roku4 621 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 811 zł2 920 zł3 895 zł
w II roku4 018 zł4 000 zł
w III roku5 112 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,450,590,78
w II roku0,930,94
w III roku1,06
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
PW, Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności