Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Automatyka i Robotyka

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.po.opole.pl

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie stosuje się systemy automatyki, systemy bazujące na technice mikroprocesowej, czy systemy sterowania liniami produkcyjnymi, jako ich projektanci oraz specjaliści eksploatacji. Mogą także brać udział w fascynującym procesie wdrażania nowych technologii, również jako naukowcy, ponieważ automatyka i robotyka jest dziedziną niezwykle rozwojową i penetrującą coraz to nowe obszary. Przykładem niech będzie Robin Heart - pierwszy europejski robot kardiochirurgiczny, który skonstruowano w Zabrzu, z przeznaczeniem operowania serc.

Automatyka i robotyka - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent ma wiedzę z informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Absolwenci są przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w wielu zastosowaniach.

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą