Łódź, Polska

Information Technology

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności