Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Biotechnologia środowiska

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Po ukończeniu studiów na kierunku biotechnologia środowiska absolwent będzie mógł ubiegać się o pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką komunalną oraz w zakładach przemysłowych generujących ścieki, odpady i zanieczyszczenia gazowe. Potencjalnymi pracodawcami są oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, biogazownie rolnicze i komunalne oraz zakłady przemysłowe. Ponadto absolwent będzie miał potencjalne możliwości zatrudnienia w jednostkach rządowych i samorządowych zajmujących się ochroną i monitoringiem środowiska (urzędy gmin, starostwa powiatowe, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska i inne). Absolwent może rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach studiów i kursów podyplomowych oraz kontynuować kształcenie poprzez studia II stopnia. Dzięki wszechstronnemu i elastycznemu przygotowaniu może prowadzić własną działalność oraz potrafi dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach.

Dodatkowe informacje

Biotechnologia
Biotechnologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.

Studia w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności