Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Automatyka i Robotyka (Wydział Mechaniczny)

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent legitymujący się dyplomem inżyniera na kierunku "Automatyka i robotyka", na Wydziale Mechanicznym przygotowany jest do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami i zawodowymi:
  1. Projektowanie urządzeń, maszyn itp.
  2. Projektowanie procesów technologicznych wytwarzania
  3. Programowanie robotów przemysłowych
  4. Programowanie sterowników PLC
  5. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Ocena programowa PKA

Data: 2012-09-06
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „automatyka i robotyka” studiów pierwszego i drugiego stopnia. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym.
Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Robotyka
Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności