Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Automatyka i Robotyka (Wydział Mechaniczny)

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent legitymujący się dyplomem inżyniera na kierunku "Automatyka i robotyka", na Wydziale Mechanicznym przygotowany jest do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami i zawodowymi:
  1. Projektowanie urządzeń, maszyn itp.
  2. Projektowanie procesów technologicznych wytwarzania
  3. Programowanie robotów przemysłowych
  4. Programowanie sterowników PLC
  5. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Ocena programowa PKA

Data: 2012-09-06
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „automatyka i robotyka” studiów pierwszego i drugiego stopnia. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym.