Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Architektura

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwenci kierunku Architektura są przygotowani do:
  • podjęcia pracy w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą
  • podjęcia pracy zawodowej w biurze architektonicznym
  • działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego
  • działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym
  • działalności zawodowej w dziedzinie architektury wnętrz
  • współdziałania w pracy ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych
  • ubiegania się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinie architektury i budownictwa
  • pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej
  • podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym podjęcia studiów II stopnia
Architektura - pochodzi z łacińskiego słowa architectura, lub architector – buduję.