Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent legitymujący się dyplomem inżyniera na kierunku „Automatyka i Robotyka”, na wydziale EEiA jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi:

-Utrzymanie ruchu w zakładzie pracy wyposażonym w systemy automatyki i robotyki
-Projektowanie i uruchamianie systemów automatyki
-Instalacja i konserwacja systemów automatyki

Ponadto posiada kompetencje ogólne, w szczególności:
-Umiejętność pracy w grupie
-Umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
-Umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów · Umiejętność określania i uzasadniania priorytetów
-Umiejętność efektywnego komunikowania się w języku angielskim -Umiejętność zarządzania projektami
-Szacowania ryzyka działalności inżynierskiej

Przewidziane sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie:
-Automatyka przemysłowa
-Robotyka · Energetyka
-Sterowanie procesów przemysłowych
-Systemy sterowania

Przykładowe zawody, które mogą być wykonywane przez absolwenta:
-Inżynier utrzymania ruchu
-Automatyk
-Robotyk
-Projektant systemów automatyki
-Projektant systemów informatycznych

Ocena programowa PKA

Data: 2006-09-07
Ocena: pozytywna