Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent legitymujący się dyplomem inżyniera na kierunku „Automatyka i Robotyka”, na wydziale EEiA jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi:

-Utrzymanie ruchu w zakładzie pracy wyposażonym w systemy automatyki i robotyki
-Projektowanie i uruchamianie systemów automatyki
-Instalacja i konserwacja systemów automatyki

Ponadto posiada kompetencje ogólne, w szczególności:
-Umiejętność pracy w grupie
-Umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
-Umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów · Umiejętność określania i uzasadniania priorytetów
-Umiejętność efektywnego komunikowania się w języku angielskim -Umiejętność zarządzania projektami
-Szacowania ryzyka działalności inżynierskiej

Przewidziane sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie:
-Automatyka przemysłowa
-Robotyka · Energetyka
-Sterowanie procesów przemysłowych
-Systemy sterowania

Przykładowe zawody, które mogą być wykonywane przez absolwenta:
-Inżynier utrzymania ruchu
-Automatyk
-Robotyk
-Projektant systemów automatyki
-Projektant systemów informatycznych

Ocena programowa PKA

Data: 2006-09-07
Ocena: pozytywna
Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Robotyka
Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności