Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Włókiennictwo i przemysł mody

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-10-22
inne oceny
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Absolwenci inżynierskich studiów pierwszego stopnia obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych fizyki, chemii, informatyki posiadają wiedzę ogólno- włókienniczą z zakresu nauk o włóknie, chemicznej obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów oraz metrologii włókienniczej, którą zdobywają w czterech pierwszych semestrach.

Absolwenci studiów w zależności od wyboru specjalności zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu mechanicznej i chemicznej inżynierii włókienniczej, technologii odzieży oraz towaroznawstwa i marketingu tekstyliów.

Absolwenci o specjalności Włókienniczej Inżynierii Mechanicznej posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu budowy i technologii liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych (przędz, tkanin, dzianin i włóknin) oraz posiadają umiejętność oceny metrologicznej tekstyliów. Absolwenci przygotowani są do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach włókienniczych zajmujących się wytwarzaniem tekstyliów oraz w jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych tekstyliów. Absolwenci inżynierskich studiów pierwszego stopnia obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych fizyki, chemii, informatyki posiadają wiedzę ogólno- włókienniczą z zakresu nauk o włóknie, chemicznej obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów oraz metrologii włókienniczej, którą zdobywają w czterech pierwszych semestrach.

Absolwenci studiów w zależności od wyboru specjalności zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu mechanicznej i chemicznej inżynierii włókienniczej, technologii odzieży oraz towaroznawstwa i marketingu tekstyliów. Absolwenci o specjalności Włókienniczej Inżynierii Mechanicznej posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu budowy i technologii liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych (przędz, tkanin, dzianin i włóknin) oraz posiadają umiejętność oceny metrologicznej tekstyliów. Absolwenci przygotowani są do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach włókienniczych zajmujących się wytwarzaniem tekstyliów oraz w jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych tekstyliów.

Absolwenci o specjalności Włókienniczej Inżynierii Chemicznej posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu budowy i technologii włókien sztucznych, realizacji procesów barwienia, mechanicznego oraz chemicznego uszlachetniania i wykańczania tekstyliów. Absolwenci przygotowani są do pracy w zakładach wytwarzania włókien chemicznych, barwiarniach i zakładach wykończalniczych przemysłu włókienniczego. Absolwenci o specjalności Technologia Odzieży posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wzorniczego, technologicznego i materiałowego projektowania odzieży, budowy maszyn szwalniczych, organizacji procesów konfekcjonowania tekstyliów, projektowania i modelowania form odzieżowych oraz technik komputerowych w odzieżownictwie. Absolwenci przygotowani są do pracy w zakładach tekstylnych a w szczególności w zakładach konfekcjonujących tekstylia. Ma wyrobione nawyki do ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia tego kierunku, lub pokrewnych kierunkach inżynierskich. Absolwenci o specjalności Towaroznawstwo i Marketing Tekstyliów posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu identyfikacji, jakościowania i o oceny metrologicznej liniowych, płaskich i odzieżowych wyrobów włókienniczych. Posiadają także wiedzę z zakresu marketingu tekstyliów. Absolwenci przygotowani są do pracy w zakładach włókienniczych, jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych, w służbach celnych i biur ochronny konsumenta oraz jednostkach obrotu handlowego obiektami włókienniczymi.

Przykłady zawodów

Planuje, organizuje i nadzoruje przemysłowe procesy wytwarzania wyrobów włókienniczych: przędzalniczych, tkackich, dziewiarskich, odzieżowych, włóknin i przędzin oraz prowadzi prace badawcze i projektowe dotyczące struktury i technologii wyrobów włókienniczych.
Opracowuje projekty różnego rodzaju odzieży oraz dodatków (butów, torebek itp.) o walorach artystycznych i użytkowych; prezentuje wykonaną wg własnego projektu kolekcję odzieży na publicznych pokazach mody, współpracując z agencjami modelek, agencjami reklamy oraz przemysłem odzieżowym; inspiruje i ukierunkowuje wzornictwo odzieży seryjnej.

Dodatkowe informacje

Przemysł
Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.
Przemysł
Co to są dzieci? Przemysł chałupniczy.
Autor: Magdalena Samozwaniec
Przemysł
A może wykorzystamy kiedyś przemysłowo dusze ludzkie?
Autor: Stanisław Jerzy Lec
Przemysł
Kino było zawsze przemysłem, od samego początku, wytworzyło się więc niejako naturalnie system gwiazd pozwalający na finansowanie kolejnych obrazów.
Autor: Audrey Tautou, „Zwierciadło”, 2007, nr 3/1925.

Studia w Polsce
agh_pl_220_300.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
Polityka Prywatności