Kraków, Polska

Geoinformacja

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: kandydaci.agh.edu.pl/studia/geoinformacja/

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

  • zjawisk zachodzących w przestrzeni,
  • podstawowych metod pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych przestrzennych,
  • zasad programowania i automatyzacji procesów pozyskania danych, analiz przestrzennych oraz udostępnienia ich wyników,
  • rozumienia algorytmów i struktur danych oraz metody ich implementacji,
  • metod przetwarzania dużych zbiorów danych (tzw. Big Data) z zastosowaniem metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji,
  • metod reprezentowania i modelowania danych przestrzennych oraz projektowania i zarządzania bazami danych,
  • podstaw geodezji, kartografii, nauk o środowisku, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa,
  • europejskich i krajowych trendów zastosowania systemów GiS i CAD oraz wykorzystania informacji przestrzennej w gospodarce i administracji,
  • doboru i oceny przydatności źródeł danych dla realizacji postawionego zadania.

Dodatkowe informacje

Geoinformacja
Geoinformacja – dyscyplina naukowa w obrębie nauk geograficznych redefiniująca i rozwijająca dotychczasowe, uznane i przyjęte koncepcje, teorie i poglądy nauk geograficznych w kategoriach informatycznych, dających nowe możliwości interpretacyjne.
Polityka Prywatności