Kraków, Polska

Computer Science

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: kandydaci.agh.edu.pl/studia/computer-science/
Polityka Prywatności