Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Geofizyka

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Geofizyka bada i opisuje procesy i zjawiska zachodzące w Ziemi wykorzystując naturalne ziemskie pola, np. pole siły ciężkości - grawitację, magnetyczne pole Ziemi, cieplne pole Ziemi, czy naturalną sejsmiczność (trzęsienia Ziemi). Wykorzystujemy także pola wzbudzone, np. sejsmika jest metodą, która rejestruje odpowiedź Ziemi (ośrodka skalnego) na sztucznie wzbudzone drgania sprężyste. Aby studiować geofizykę z sukcesem i przyjemnością, trzeba przyjąć, że jest to bardzo różnorodna dyscyplina, w której zarówno osoba zainteresowana technikami informatycznymi, jak i student pasjonujący się geologią znajdzie dla siebie miejsce. Jednych pociągną zajęcia o charakterze praktycznym - ćwiczenia terenowe z metod geofizycznych, poznanie i stosowanie aparatur pomiarowych, ale także praktyki z geologii i kartografii. Inni będą czerpali zadowolenie z prac laboratoryjnych - petrofizycznych, prowadzonych na próbkach skał. Jeszcze inni będą się pasjonować technikami obróbki dużych zbiorów danych - przetwarzaniem sejsmicznym. Wielu odnajdzie się w geologicznej interpretacji pomiarów geofizycznych, część studentów będzie specjalizować się w zarządzaniu pracami geofizycznymi, ich organizacji i aspektach ekonomicznych. Niektórzy odkryją w sobie zdolności menadżerskie, inni pasje naukowe. Każdy znajdzie swój obszar zainteresowań.
Geofizyka
Geofizyka – dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce. Obecnie często tym terminem określa się też badania innych planet podobnymi metodami.
Polityka Prywatności