Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Mikroelektronika w technice i medycynie

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w firmach związanych z projektowaniem mikroelektroniki i mikrosystemów elektronicznych oraz ich oprogramowaniem, a także u producentów aparatury medycznej, elektroniki samochodowej i przemysłowej, sprzętu komputerowego, w firmach o profilu elektroenergetycznym, a także w wielu innych przedsiębiorstwach związanych z elektroniką, systemami wbudowanymi i ich oprogramowaniem. Wysoki poziom kadry akademickiej współpracującej z wieloma uczelniami i firmami zagranicznymi oraz duży nacisk na umiejętności praktyczne studentów, kontakt z najnowocześniejszym sprzętem, technologiami i oprogramowaniem, aktywna wymiana międzynarodowa w ramach programu ERASMUS oraz czynny udział w badaniach naukowych i międzynarodowych projektach badawczych otwierają przed absolwentami szerokie perspektywy pewnej pracy i wysokich zarobków w wielu obszarach przemysłu związanego z nowoczesną elektroniką i jej zastosowania - mi zarówno w kraju jak i na świecie.

Dodatkowe informacje

Mikroelektronika
Mikroelektronika – dziedzina elektroniki, która zajmuje się procesami produkcji układów scalonych oraz komponentów elektronicznych o bardzo małych rozmiarach. Urządzenia te są produkowane głównie z półprzewodników w technologii krzemowej.
Polityka Prywatności