Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Koszalin, Polska

Inżynieria materiałowa

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.tu.koszalin.pl
Inżynieria Materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Stanowi ona podstawę nowoczesnego przemysłu. Jest to dziedzina łącząca w sobie wiele dyscyplin naukowych, m.in. fizykę, chemię, mechanikę, informatykę i wiele innych. Jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu. Jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Spowodowane jest to tym, że rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów.

Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa znajdą pracę w działach konstrukcyjnych, mogą pracować jako technolodzy i kontrolerzy jakości. Szeroka wiedza zdobyta w czasie studiów jest paszportem do zatrudnienia w przemyśle narzędziowym, samochodowym, przemyśle materiałów budowlanych, elektroniki użytkowej, sprzętu gospodarstwa domowego czy urządzeń dla
medycyny.

Podstawowe zadania, z jakimi się spotkacie, to planowanie nowych oraz udoskonalanie biegnących procesów produkcyjnych, analiza i interpretacja wyników badań produktów, rozwiązywanie niestandardowych problemów technicznych dla istniejących oraz wdrażanych technologii i produktów. Inżynieria Materiałowa jest to prężnie rozwijająca się dziedzina nauki, zapewniająca inżynierom zarówno ciekawą, jak płatną pracę.

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNKIEM ZAMAWIANYM

W latach 01.07.2009 - 30.09.2012 kierunek budownictwo jest kierunkiem zamawianym. Rekrutacja na ten kierunek zamawiany obowiązuje podczas naboru w latach 2009/2010. 

Przykłady zawodów

Przeprowadza badania własności fizykochemicznych materiałów oraz projektuje sposoby ich przetwarzania, w celu polepszenia ich własności użytkowych; opracowuje założenia podstawowe i technologiczne wytwarzania kompozytów materiałowych oraz nowych syntetycznych materiałów; wskazuje i przewiduje zastosowania materiałów istniejących oraz nowo opracowanych; posługuje się współczesną aparaturą badawczą do diagnostyki materiałów; opracowuje nowe metody diagnostyczne; stosuje i ulepsza urządzenia technologiczne służące do przetwarzania materiałów; wdraża swoje opracowania do praktyki produkcyjnej

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałowa - interdyscyplinarna dziedzina nauki, działająca w obszarze nauk technicznych i dziedzinie nauk technicznych wymienionych w wykazie będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

Studia w Szczecinie

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
Polityka Prywatności