Białystok, Polska

Civil Engineering

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: pb.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności