Częstochowa, Polska

Akustyka i realizacja dźwięku

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Akustyka
Akustyka – dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Ze względu na różnorodność działów akustyka jest obecnie traktowana jako nauka interdyscyplinarna obejmująca oprócz akustyki ogólnej, zajmującej się zagadnieniami podstawowymi, również szereg działów akustyki stosowanej, zajmujących się praktycznym zastosowaniem zjawisk akustycznych.
Polityka Prywatności