województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Przasnysz, Polska

Konstrukcje budowlane

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Budownictwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: ult.edu.pl

Studia inżynierskie na specjalności konstrukcje budowlane zapewniają wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pełnienia różnych funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej, mogą stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów budowlanych, pełnić funkcję pomocniczą lub być współautorami działań twórczych w zakresie projektowania bardziej skomplikowanych obiektów, posiadających wystarczającą wiedzę ogólną i inżynierską do projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych w tym projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli w odniesieniu średnio skomplikowanych zadań.

Wybierając studia na ULT w Przasnyszu student otrzymuje dostęp do bogato wyposażonego zaplecza infrastrukturalnego oraz ma możliwość czerpać wiedzę od najlepszych specjalistów w kraju z zakresu budownictwa.

Studia na kierunku Budownictwo realizowane są we współpracy z Politechniką Warszawską, większość zajęć prowadzona jest przez specjalistów z PW.

Polityka Prywatności