Poznań, Polska

Jakość i rozwój produktu

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Jakość
Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) – pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". Nazwę łacińską, która zachowała się w językach romańskich utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki.
Rozwój
biologia rozwoju
Jakość
Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.
Autor: Lao Tsu, Złota Księga
Jakość
Jakość to ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych.
Opis: norma ISO (PN – ISO 8402:1996)
Jakość
Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań.
Autor: Edward Deming
Polityka Prywatności