Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Odnawialne źródła energii

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
WSID w Ustroniu / AHE w Łodz
Specjalność została przygotowana z myślą o przyszłych specjalistach, którzy znajdą zatrudnienie w sektorach ochrony środowiska, wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii – biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej itp. Wypełniając wymogi Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 984), absolwent specjalności "Odnawialne źródła energii" może uzyskać certyfikat instalatora mikroinstalacji lub małych instalacji odnawialnych źródeł energii, wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Są to poszukiwane i cenne kwalifikacje w perspektywie kariery zawodowej absolwenta.
Polityka Prywatności