Łódź, Polska

Transport lądowy

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Transport
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Opis kierunku na stronie uczelni: www.puw.pl/pl/studia-online/transport-licencjackie
Strona www uczelni: www.puw.pl

Dodatkowe informacje

Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności