Warszawa, Polska

Transport drogowy

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Transport
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Jeśli kliknąłeś tą zakładkę być może zdajesz sobie sprawę ile czynników stoi za przetransportowaniem ludzi lub towaru z punktu A do punktu B. Pomijając już kwestie logistyki sama organizacja ruchu wymaga starannego planowania, by pogodzić ekonomię z bezpieczeństwem i wymogami rynku. Zainteresowany zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi  transportu drogowego?Inżynieria, prognozowanie i bezpieczeństwo ruchu oraz przewozów, środki transportu, systemy informatyczne w transporcie itp. to zagadnienia, które będziesz zgłębiał na specjalności Transport drogowy.

Jak będę mógł wykorzystać swoje umiejętności?:
  • w pracy w przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych,
  • pracując w jednostkach samorządowych zarządzających transportem,
  • prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie transportu.

Przykłady zawodów

Zajmuje się projektowaniem organizacji ruchu drogowego; sporządza analizy szczegółowe dla dróg i ulic, w tym dla miejsc szczególnie niebezpiecznych na tych drogach; opracowuje projekty organizacji ruchu na drogach i ulicach uwzględniając wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego; zajmuje się opracowywaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu w nagłych przypadkach oraz przygotowuje specyfikacje techniczne do projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie transportu drogowego oraz eksploatacji dróg; planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem dróg oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi transportu drogowego i przepisów wewnętrznych zarządców dróg.
Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.

Dodatkowe informacje

Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Transport drogowy
Transport drogowy – jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych.
Polityka Prywatności