Warszawa, Polska

Inżynieria oprogramowania

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Wiedza zdobyta na kierunku informatycznym w UTH pozwala na opanowanie przez studentów szeroko pojętych umiejętności programistycznych. To właśnie programistów poszukują przede wszystkim firmy z rynku informatycznego. Przedsiębiorstwom z tej gałęzi gospodarki coraz mocniej zależy na budowaniu zespołów wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ekspertów, którzy będą doskonale poruszać się w zagadnieniach ogólno-informatycznych i dla których problematyka bardziej zaawansowana (związana m.in. z teorią sygnałów i informacji, automatyką i robotyką czy programowaniem zdarzeniowym) nie będzie stanowiła barier.

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka, specjalność Inżynieria oprogramowania, swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

Do wykonywania pracy w charakterze programisty w dużych i małych firmach, w dużych i małych zespołach programistów oraz w różnych obszarach zastosowania zdolności programistycznych. Wiedza i umiejętności nabyte podczas tych studiów dają realne możliwości sprawdzenia się w różnych środowiskach.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej. Termin "inżynieria oprogramowania" po raz pierwszy został użyty w przełomie lat 1950/60 (ale oficjalnie za narodziny tej dyscypliny podaje się lata 1968 i 1969, w których miały miejsce dwie konferencje sponsorowane przez NATO, odpowiednio w Garmisch i Rzymie).

Kontakt:

ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

Rektorat
tel. (22) 262 88 00

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 262 88 88
Polityka Prywatności