Warszawa, Polska

Transport lotniczy i obsługa lotnisk

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Transport
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Absolwent specjalności będzie mógł podjąć pracę:

  • w przedsiębiorstwach zarządzania ruchem lotniczym w pionie organizacji i sterowania ruchem,
  • w przedsiębiorstwach obsługi transportu lotniczego,
  • w obsłudze naziemnej lotnisk,
  • w tym obsłudze naziemnej samolotu,
  • w koordynacji naziemnego ruchu lotniskowego,
  • w firmach infrastruktury (bazy) technicznej.

Dodatkowe informacje

Obsługa
obsługa maszyn i urządzeń
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Transport lotniczy
Transport lotniczy – transport powietrzny (czyli przemieszczanie drogą powietrzną osób lub towarów), w którym środki transportu stanowią statki powietrzne z kategorii samolotów i śmigłowców.
Polityka Prywatności