Warszawa, Polska

Budowa i eksploatacja dróg

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Budownictwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ta specjalność na kierunku Budownictwo skierowana jest do osób zainteresowanych projektowaniem, budową, eksploatacją, remontami oraz utrzymaniem dróg. Program kształcenia obejmuje takie zagadnienia jak projektowanie i budowa drogowych obiektów inżynierskich, technologia budowy, utrzymanie i zarządzanie drogami.

Jak mogę wykorzystać swoje umiejętności?:
  • prowadząc własną działalność,
  • podejmując pracę w biurach projektów,
  • podejmując pracę w przedsiębiorstwach budowlanych,
  • podejmując pracę w przedsiębiorstwach remontowych,
  • podejmując pracę w administracji państwowej i samorządowej.

Przykłady zawodów

Opracowuje plany użytkowania dróg i ulic oraz lotnisk w strukturze przestrzennej; określa ich parametry geometryczne, takie jak: szerokość, spadki podłużne i poprzeczne, poszerzenia, zjazdy i skrzyżowania, tworząc projekty dróg, ulic i lotnisk.

Dodatkowe informacje

Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.
Polityka Prywatności