Warszawa, Polska

Budownictwo ogólne

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Dach nad głową, czyli jedna z krytycznych potrzeb każdego człowieka. Potrzeba – projekt – przygotowanie – proces wykonawczy – renowacje, tak w telegraficznym skrócie wyglądają etapy powstania domu i jego konserwacji. Potrzeba będzie zawsze. Żeby przygotować projekt oraz zbudować potrzebne jest know how. Jakie materiały dobrać? Jak się je łączy? Jak zaplanować pracę ekipy oraz jakich narzędzi użyć? Również sam proces budowy, aby w swoich założeniach był efektywny, wymaga kompetencji. Jeśli chcesz budować – musisz wiedzieć jak.

Jak mogę wykorzystać swoje umiejętności?:

  • na własny użytek oraz prowadząc działalność gospodarczą,
  • w biurach projektów,
  • w przedsiębiorstwach budowlanych,
  • w przedsiębiorstwach remontowych,
  • w administracji państwowej i samorządowej,

Przykłady zawodów

Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
• Prowadzi badania, doradza i wykonuje projekty budowlane obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego;
• kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących;
• prowadzi badania i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów budowlanych.

Dodatkowe informacje

Budownictwo
Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:

Kontakt:

ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

Rektorat
tel. (22) 262 88 00

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 262 88 88
Polityka Prywatności