Warszawa, Polska

Budowa i eksploatacja samochodów

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Transport
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Mówi się, że zrobić podstawowe rzeczy przy samochodzie powinien umieć każdy. Wielu nie umie, nie każdy chce, bądź nie czuje powołania. Są też osoby wykazujące w tym kierunku przysłowiową "smykałkę". Szczegółowa budowa całego samochodu czy silnika, to już wyższa szkoła wtajemniczenia. Identycznie sprawa ma się z badaniami pojazdów, ich podzespołów lub naprawą. To wiedza przydatna każdemu profesjonaliście działającemu w obszarze motoryzacji. Może też zainteresować przyszłych dziennikarzy motoryzacyjnych jak i specjalistów marketingu pragnących poznać bliżej obszar, w którym działają.

Jak mogę wykorzystać swoje umiejętności?:

Wiedza i umiejętności nabyte podczas tych studiów dadzą realne możliwości podjęcia pracy w różnych rolach w obszarze motoryzacji m.in. w firmach transportowych dysponujących flotami samochodów, autoryzowanych stacjach serwisowych, stacjach badania pojazdów, jak i niedużych warsztatach świadczących wyspecjalizowane usługi.

Dodatkowe informacje

Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.
Polityka Prywatności