Warszawa, Polska

Transport kolejowy

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Kolej to fundament każdej gospodarki. Stały rozwój przemysłu kolejowego sprawia, że nadal jest ona w gronie najpopularniejszych środków transportu. Jeśli interesujesz się jednym najstarszych masowych środków lokomocji, ale fascynuje Cię nie tylko jego historia, ten kierunek jest dla Ciebie. Wszelkie zagadnienia związane z nowoczesnym kolejnictwem, takie jak inżynieria ruchu, prognozowanie ruchu i przewozów, to wiedza niezbędna do tego, by prawidłowo oceniać bezpieczeństwo ruchu. Znajomość i umiejętność zastosowania systemów informatycznych to podstawa do zarządzania transportem kolejowym. Każdy niuans tej gałęzi gospodarki jest istotny do tego, by być najlepszym w tej branży.

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

  • do podjęcia pracy m.in. w przedsiębiorstwach transportu kolejowego,
  • w przedsiębiorstwach komunikacyjnych,
  • w jednostkach samorządowych zarządzających transportem szynowym.

Przykłady zawodów

Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.
Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.
Projektuje systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym; kieruje robotami budowlanymi systemów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz sprawuje nad nimi kontrolę techniczną.

Dodatkowe informacje

Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Transport kolejowy
Transport kolejowy – gałąź transportu lądowego obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego.

Kontakt:

ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

Rektorat
tel. (22) 262 88 00

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 262 88 88
Polityka Prywatności